Poniedziałek, 19 Lutego 2018

Ustrój i praktyka demokratyczna I Rzeczypospolitej to oryginalny, wyprzedzający wieloma rozwiązaniami o stulecia inne kraje, system demokratyczny który zapewniał rozwój i dobrobyt obywatelom Rzeczypospolitej na przestrzeni wieków, a jej elicie , szlachcie, realny wpływ na rzeczywistość społeczną, polityczną i ekonomiczną.

 

Świadomość tak długiej i wspaniałej tradycji polskich instytucji i praktyki demokratycznej jest w Polsce niewielka , a w skali międzynarodowej praktycznie nie istnieje. Uważamy, że osiągnięcia i błędy naszych przodków nie powinny być przedmiotem bezkrytycznego zachwytu ani opartego na ideologicznych uprzedzeniach i fobiach potępienia. Działania wspaniałych pokoleń przodków budujących przez stulecia pokojowy byt wielu narodów w ramach Rzeczypospolitej, a później Rzeczypospolitej Obojga Narodów zasługują natomiast na obiektywną ocenę.

 

Warunkiem wyważonej oceny przeszłości jest jej rzeczywiste poznanie poprzez naukowe studia. Jednakże taka, zdobyta zwykle z olbrzymim trudem i poświęceniem badaczy wiedza historyczna , nie świeci pełnym blaskiem, o ile nie trafi do świadomości ogółu społeczeństwa.