Poniedziałek, 19 Lutego 2018

Nagroda za pracę magisterską:
DIANA MAKSIMIUK: "Król i instytucja monarchy a sejmiki za panowania Zygmunta III Wazy"
Instytut Historii Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Historyczno-Socjologiczny
Promotor prof. dr hab. E. Dubas-Urwanowicz