Poniedziałek, 19 Lutego 2018

Laureaci Nagrody

 

Nagrody w dziedzinie prac doktorskich:
WOJCIECH SZAFRANSKI: "Kodeks Stanisława Augusta. Studium historyczno-prawne"
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział prawa i administracji
Promotor: prof. Ewa Borkowska-Bagieńska

 

W dziedzinie prac magisterskich:
JACEK BRZOZOWSKI: "Izba Poselska i Izba Gmin w drugiej połowie XVI wieku. Porównanie procedury."
Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny, Instytut Historii
Promotor: Prof. Ewa Durbas-Urbanowicz

 

Wyróżnienia w dziedzinie prac doktorskich:
ROBERT KOZYRSKI: "Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej w latach 1648-1717."
Promotor: Prof. Henryk Gapski
W dziedzinie prac magisterskich :
MAGDALENA WILCZEK: "Koncepcja praw człowieka i obywatela w ustawodawstwie Sejmu Wielkiego (1788-1792)."
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Wydział prawa i Administracjii
Promotor: prof. Marian Pallas