Niedziela, 18 Marca 2018

Fundacja ustanowiła doroczna nagrodę za pracę doktorską i magisterską dotyczącą historii parlamentaryzmu polskiego w okresie I Rzeczypospolitej . Nagroda została ufundowana w duchu realizacji celów naszej Fundacji, a głównym celem jej ustanowienia jest promowanie badań naukowych dotyczących parlamentaryzmu i konstytucjonalizmu polskiego od jego zarania aż do końca I Rzeczypospolitej. Kapitułę Nagrody stanowi grono wybitnych przedstawicieli nauk historycznych.
Dotychczas w czterech edycjach nagrody ogłoszonych latach 2004-2008 nagrodzono siedmiu laureatów.

 

I Kapituła Nagrody Fundacji
Aurea Demokratia ( lata 2003- 2008)

 

1. Dr hab. Jolanta Choińska-Mika - Warszawa
2. Dr Witold Filipczak - Łódź - sekretarz
3. Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis - Łódź
4. Prof. zw. dr hab. Krystyn Matwijowski † - Wrocław - Przewodniczący Kapituły
5. Prof. dr hab. Stefania Ochmann-Staniszewska † - Wrocław
6. Prof. dr.hab. Edward Rudzki  - Warszawa
7. Prof. zw. dr hab. Wojciech Szczygielski - Łódź

 

Kapituła Fundacji 2004 - 2008